E-Loen Blogger Free Electronic Magazine

E-Loen (e-lün) adalah produk baru dari Komunitas Blogger Semarang, Loenpia.Net.

Bukan bermaksud untuk mengekor komunitas lain yang sudah mempunyai Electronic Magazine, tapi E-Loen diterbitkan untuk semakin mempererat antar member Loenpia.Net.

Nggak usah cerita panjang lebar lagi, silakan Download Edisi Pertama E-Loen disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *